Header Ads

Ý nghĩa của việc quy định về Bảo hộ lao động, An toàn lao động và Vệ sinh lao động

Thực hiện các quy định về bảo hộ lao động là trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động. Để đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, các cá nhân và tổ chức phải đảm bảo bố trí và sử dụng các thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Việc quy định vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động thành một chế định trong luật lao động có ý nghĩa có ý nghĩa quan trong trong thực tiễn.

Trước hết, nó biểu hiện sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề bảo đảm sức khỏe làm việc lâu dài cho người lao động.

Thứ hai, các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ví dụ : việc trang bị các phương tiện che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, bụi...

Thứ ba, nó nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động đòi hỏi người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện này (Ví dụ: trang bị đồ bảo hộ lao động, thực hiện các chế độ phụ cấp...)Đối tượng áp dụng chế độ ATLĐ và VSLĐ: Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân được sử dụng phổ biến hiện nay:
  • Quần áo bảo hộ: chống cháy, chống bám, chống thấm, chống axit, phản quang.
  • Giày bảo hộ: gia cố bằng kim loại, bảo về đầu ngón chân, chống thấm nước.
  • Mũ bảo hộ: chống va đập, chịu lực, bảo vệ vùng đầu.
  • Kính bảo hộ: chống tia lửa, bảo về vùng mắt
  • Găng tay bảo hộ: cách nhiệt, chống cháy, gồm găng tay kim loại và găng tay vải.
  • Tai chống ồn: chống ô nhiễm âm thanh, âm thanh công suất lớn gây hại cho màng nhĩ.
  • Mặt nạ bảo hộ: chống các tia lửa bắn vào mặt
Từ khóa: quy định bảo hộ lao động, bao ho lao dong, thiết bị bảo hộ lao động

No comments

Powered by Blogger.